Data Terbuka

Data Terbuka Jabatan Kerajaan Tempatan

Definisi

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta.


Tujuan

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan e-Kerajaan.


Terma Penggunaan Data Terbuka

terma dataset

 
Senarai Data Terbuka Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT)
 
Bil. Senarai Data Terbuka Tempoh Sumber Bahagian Format
1 Statistik Pihak Berkuasa Tempatan 2015 - 2021 Dasar xlsx, csv
2 Maklumat Pelaksanaan Sistem SPAH Dalam Projek Pembangunan Di Kawasan PBT 2012 - 2020 Ketua Perunding Kejuruteraan Awam csv
3 Lesen Permit Perniagaan Kecil Yang Dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan PBT 2014 - 2020 Dasar csv
4 JKT Taburan CCTV Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Di Malaysia Sehingga 31 Disember 2015 2015 Ketua Perunding Kejuruteraan Awam ods, xlsx
5 Senarai Tandas Awam Yang Dibaikpulih Dan Naik Taraf Di Bawah Projek NBOS - MyBM - JKT 2014 - 2015 Ketua Perunding Kejuruteraan Kesihatan Umum xls
6 Bilangan Permohonan Pelan Bangunan Yang Selesai 2014 - 2020 Ketua Perunding Kawalan Kemajuan csv
7 Bilangan Kelulusan Pelan Bangunan 2014 - 2020 Ketua Perunding Kawalan Kemajuan xls
8 Senarai Kursus Yang Dihadiri Oleh Pegawai Di Jabatan Kerajaan Tempatan 2018 - 2020 Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan csv
9 Kursus Anjuran Bahagian Perunding Kejuruteraan Kesihatan Umum 2013 - 2020 Ketua Perunding Kejuruteraan Kesihatan Umum csv

Kesemua data terbuka JKT di atas boleh di rujuk di Portal Rasmi Open Data Kerajaan Malaysia.