GARIS PANDUAN / PEKELILING AGENSI TEKNIKAL LUARAN BAGI PROSES KELULUSAN PELAN PEMAJUAN

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG)
  • Garis Panduan Ulasan Cadangan Pemajuan Untuk Pusat Setempat Pihak Berkuasa Tempatan (OSC) (JMG.GP.08). Garis panduan ini boleh dirujuk dan diperolehi dari Ibu Pejabat JMG Malaysia atau di Pejabat-pejabat JMG Negeri.
Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)
  • Garis Panduan Sistem Pengurusan Sisa Pepejal Bagi Pembangunan Baru. Garis panduan ini boleh diperolehi dari Ibu Pejabat SWCorp, Cyberjaya.
Jabatan Kerja Raya (JKR)
  • Garis Panduan Untuk Memproses Permohonan Pembangunan Tepi Jalan Persekutuan ATL 3/2011 (JKR 21300-0028-12). Garis Panduan ini boleh diperolehi dari Cawangan Pengurusan Perolehan Harta (CPPH), Bahagian Kewangan, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya.
PLANMalaysia
  • Semua garis panduan berkaitan PLANMalaysia boleh dirujuk dari Laman Web Rasmi PLANMalaysia.
Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)
  • Garis Panduan Permohonan Pembangunan Tepi Lebuhraya. Garis Panduan ini boleh diperolehi dari Lembaga Lebuhraya Malaysia.
Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)
  • Sila Rujuk Garis Panduan / Pekeliling JKPTG