Takrifan PBT

Takrifan PBT dibuat berdasarkan 3 undang-undang PBT seperti berikut :-

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) - PBT di Semenanjung Malaysia

Seksyen 2 Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) mentakrifkan PBT sebagai Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran atau Majlis Daerah manakala bagi Wilayah Persekutuan, PBT ditakrifkan sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 3 Akta Ibu Kota Persekutuan 1960.

Local Authorities Ordinance 1996 (Chapter 20) - PBT di Sarawak

"Local Authority" means :

  • a City Administration named in Part I of the First Schedule;

  • a Municipal Council named in Part II of the First Schedule;

  • a District Council named in Part III of the First Schedule;

Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA) turut dimasukkan dalam (b) di atas.

Local Government Ordinance 1961 (Sabah No. 11 of 1996) - PBT di Sabah

"Authority" means any District Council, Town Board or Municipal Council established under the provisions of Section 3.

Senarai 155 PBT Termasuk 4 Agensi Diberi Kuasa PBT

Statistik Bilangan PBT Mengikut Negeri

Direktori Portal / Laman Web PBT Mengikut Negeri