Pengenalan

LATAR BELAKANG

Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT) yang dahulunya dikenali sebagai Sistem Star Rating Pihak Berkuasa Tempatan telah diperkenalkan oleh Kerajaan melalui Mesyuarat Majlis Negara Kerajaan Tempatan (MNKT) ke-59 yang telah diadakan pada 2 Oktober 2007 untuk menilai tahap penyampaian Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di seluruh Negara. Berdasarkan Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Bil. 1 Tahun 2008, penilaian SPB-PBT pada asasnya akan diadakan setiap dua (2) tahun sekali. 

OBJEKTIF

Penilaian SPB-PBT telah dilaksanakan sejak tahun 2008 yang bertujuan untuk: 

  1. Menilai tahap penyampaian perkhidmatan PBT kepada rakyat, pelanggan dan pemegang taruh (stakeholders) melalui satu sistem penilaian yang seragam;
  2. Menempatkan PBT pada tahap kedudukan yang sesuai (1 – 5 Bintang) berdasarkan markah penilaian; dan
  3. Mewujudkan budaya kecemerlangan berteraskan prestasi melalui persaingan sihat di kalangan PBT.

KRITERIA DAN WAJARAN

Penilaian SPB-PBT adalah berdasarkan empat (4) kriteria utama yang berikut:

  1. Pengurusan (20%);
  2. Perkhidmatan-perkhidmatan Teras (55%);
  3. Pengurusan Pelanggan (10%); dan
  4. Penyertaan Komuniti dan Pandangan Penduduk (15%). 

Kriteria-kriteria utama tersebut mempunyai sebanyak 18 sub-kriteria termasuk elemen pandangan penduduk di mana markah diperoleh berdasarkan indikator keputusan pandangan penduduk dalam Malaysian Urban Rural National Indicators Network on Sustainable Development (MURNInets) yang dilaksanakan oleh PLANMalaysia, KPKT.

Carta Alir SPB-PBT